2017. május 26., péntek

Angol középszintű szóbeli szituációk- Telling the way


Telling the way


Task: You  meet a stranger on the street. He asks you for directions. Tell him/her where he/she can find what he/she is looking for.


Nézd meg a videót! kattints a lenti képre! Mobil telefonon kattints kétszer :)Szószedet:
Excuse me. Do you speak English?
Elnézést, beszél Ön angolul?
Yes. How can I help you?
Igen, miben segíthetek?
I'm looking for a cashpoint.
Pénzautomatát keresek.
There's one not far from here.
Van egy nem messze ide.
How can I get there?
Hogy jutok oda?
Go straight on as far as the crossroads.
Menjen tovább egyenesen az útkereszteződésig.
Go across the street
Menjen át az utcán
and turn right at the shopping centre.
és forduljon jobbra a bevásárlóközpontnál.
Go down the street
Menjen végig az utcán
The cashpoint is outside the bank
Az automata a bank előtt lesz
on your left.
a bal oldalon.
Thank you very much. You've been most helpful.
Nagyon köszönöm. Igazán segítőkész volt.
You're welcome.
Szívesen.
Actually, I have one more question.
Igazából lenne még egy kérdésem.
Could you tell me if there's a chemist's near here?
Meg tudná mondani, hogy van-e a közelben gyógyszertár?
I know one in Goethe Square.
Tudok egyet a Goethe téren.
It's about a ten-minute walk.
Kábé tíz perces séta.
Go along this road then take the second turning on your right.
Menjen végig ezen az utcán, azután a második utcán forduljon jobbra.
Go past the Catholic curch on your left
Menejen el a bal oldalon lévő katolikus templom mellett
go as far as the park
menjen a parkig
Go through the park and
Menjen át a parkon
you'll see a square in front of you.
látni fog maga előtt egy teret
That's Goethe Square.
Az lesz a Goethe tér.
The chemist's is opposite you, behind the fountain and next to the post office.
A gyógyszertár szemben lesz a szökőkút mögött, és a posta mellett.
Could you show me the route on this map?
Meg tudná mutatni az útvonalat ezen a térképen?
You have to go this way.
Erre kell mennie.
But you can also take (the) bus Nr.8.
De felszállhat a 8-as buszra is.
Really?
Igazán?
Can you show me where the nearest bus stop is?
Meg tudná mutatni, hol van a legközelebbi megálló?
Yes, it's over there, near the newsagent's.
Igen, ott van, nem messze az újságárustól.
Yes, I can see.
Igen, látom.
How much is the fare?
Mennyi a viteldíj?
It's 1,5 EUR a ride,
Egy út 1.5 euró,
but you have to buy the ticket in advance
de előre meg kell vennie a jegyet
at the newsagent's.
az újságosnál.

2017. május 21., vasárnap

Angol középszintű szóbeli szituációk- What a messWhat a mess!


Task:

You are arguing with your mother because she finds your room in a mess. Promise her to clean up later.Kattints a lenti képre, hogy megnézhesd a videót:) Mobil készülékről kétszer kell kattintanod.Szószedet:

Oh, dear! Look at this place! What a mess!    Drágám! Nézz csak körül! Micsoda rumli van itt!

Would you stop panicking?                        Ne pánikolj már!

I beg your pardon?                Hogy mondtad?
That's not a way to talk to your mother.    Így nem beszélünk az anyánkkal!

I'm sorry.  Bocsánat.


And what have you done to that tablet?  És mit csináltál azzal a tablettel?

Nothing out of the ordinary. I've been fixing it. Semmi különöset. Megjavítottam.

And when do you suppose to clean your room? És mikor fogod kitakarítani a szobád?

When I'm back from my basketball class. Amikor visszajöttem a kosáredzdésről.

I've heard that one before. Look I'm fed up with you being so messy. Ezt már egyszer hallottam. elegem ven abból, hogy folyton ilyen rendetlen vagy.

Come on, Mum. This time I honestly promise I'll do it. Ugyan, anya! Ígérem, ezúttal tényleg megcsinálom.

All right, this last time. Rendben. Most utoljára.
But I can promise that whatever you let lie around here
 will go to the trashbin. Is that clear?     De azt megígérhetem, hogy bármit is hagysz itt heverni, azonnal a kukában landol. Értve vagyok?

Whatever, just don't be furious. Igen, igen. Csak ne legyél mérges.

Do you want me to help you with the washing up? Segítsek elmosoatni?

I'll manage, thank you. Just one at a time. Megoldom, köszönöm. Egyszerre csak egy dologgal foglalkozz.

Seeing is believing. Last week it was me who put this room in order. It's such a shame! Hiszem, ha látom. A múlt héten is nekem kellett rendbe tennem  a szobádat. Micsoda szégyen.

Believe me, this time I won't let you down.
Hidd el, nem hagylak cserben.


I know, Mum. Tudom,anya.

2017. május 17., szerda

Angol középszintű érettségi szituációk videóval 5. rész- Wedding present


Wedding present


Task: 

You and your spouse are invited to a wedding. Plan with your partner to buy an appropriate present for the couple.Kattints a lenti képre, hogy megnézhesd a videót:) Mobil készülékről kétszer kell kattintanod.Szószedet:

It's high time we decided what to give Mary and James as a present for their wedding. Legfőbb ideje eldöntenünk, hogy mit adjunk Mary-nek és Jamesnek nászajándékba.

Don't mention it. It's a real pain in the neck. Ne is mondd! Csak púp a hátamon.

Come on, Walter. How can you say that? Ugyan, Walter! Hogy mondhatsz ilyet? 

I'm sorry but I haven't got the faintest idea. Sajnálom, de halvány fogalmam sincs.

Maybe we could buy them a nice kitchen set. Talán vehetnénk nekik egy szép edénykészletet.

Do you think so? I'm afraid that's what everybody will buy for them. Gondolod? Attól tartok, mindenki azt fog venni nekik.

Perhaps you are right. What else then?  Igazad lehet.  Mi mást akkor?

How about giving them our almost new colour TV? Mi lenne, ha nekik adnánk a majdnem új színes tévénket?

You can't be serious. Let us get this srtaight: this is a special occasion, so it wouldn't be proper to give them something second-hand. Nem mondod komolyan. Tisztázzunk valamit: ez egy különleges esemény, tehát nem lenne illő másodkézi dolgot adni nekik.

You are right. But what can we give them which is not too expensive?  Igazad van. De mit adhatunk nekik, ami nem túl drága?

I wish I knew. Wait! I have an idea! Why don't we buy them two tickets for a good musical?  Bár tudnám! Várj! Van egy ötletem. Miért nem veszünk nekik két jegyet egy jó musicalre?

That sounds good.  Jól hangzik.

You know that they are both fond of Webber's musicals. Tudod, hogy mindketten odavannak Webber musicaljeiért.

There's no doubt about that. Why not? It's worth a try. Efelől semmi kétség. Miért is ne? Megér egy próbát.

So that's settled then. Tomorrow you're going to the Royal Musical Theatre and book the tickets. Akkor ezt megbeszéltük. Holnap elmész a Királyi Musical Színházba és megrendeled a jegyeket.

Oh,me? Are you sure that's a good idea? Musicals are not my cup of tea, you know. Én? Biztos, hogy ez jó ötlet? Tudod, hogy a musical nem az én műfajom.

I'm absolutely sure that you will arrange that perfectly, darling.  Teljesen biztos vagyok benne, hogy tökéletesen el tudod rendezni, drágám.

O.K. I'll do my best.  Rendben, megteszem, ami tőlem telik.

That's more like it!  Ez a beszéd!
 

2017. május 15., hétfő

Angol középszintű érettségi szituációk videóval 4. rész- Lost Property


Íme a 4. szituáció, ami az érettségin előfordulhat:)
Először a feladatot nézd meg, majd a videót, aztán a szószedetet!

Lost property
Task

You lost your briefcase on the train/underground. You go to the lost property office and enquire if they have found it. Answer all the questions you are asked (when and how you lost the case, describe it, tell the receptionist what you had in it, etc.) 

Nézd meg a videót! Kattints a  lenti képre! Mobil telefonon kétszer kell kattintani :)


Szószedet:


Good afternoon. How can I help? Jó napot. Miben segíthetek?

Good afternoon. I've lost my briefcase. Jó napot. Elveszítettem a kistáskámat.

When did you lose it, Sir? Mikor veszítette el, uram?

About an hour ago. Kb egy órája.

Where? Hol?

On the 5:15 train on lane 2. A 2. vonal/metró 5:15-ös járatán.

Where did you get off the train? Hol szállt le a vonatról?

I was travelling from ... to...   -tól ...-ig utaztam éppen

So I got off at Oxford Street. Úgyhogy az Oxford Streetnél szálltam le.

Are you sure you left it on that train? Biztos benne, hogy azon a járaton hagyta?

Yes, I am. When I got off I realised it wasn't with me. Biztos vagyok. Amikor leszálltam, észrevettem, hogy nincs nálam.

I must have left it on the seat next to mine. Bizonyára a mellettem lévő ülésen hagytam.

What does the case look like? Hogy néz ki a táska?

It's a black rectangular leather case with a combination lock and my name tag on it. Fekete téglalap alakú bőrtáska számzárral és a névkártyámmal.

My name is P.J. Stubbs. A nevem ...

What was in the case? Mi volt a táskában?

There were important documents in it and my passport and visa. Fontos dokumentumok voltak benne, és az útlevelem és a vízumom.

So it's really vital form me to get it back. Úgyhogy életbevágó számomra, hogy visszakapjam.

Just a moment, Sir. Let me check it for you. Egy pillanat, uram. Hadd nézzem meg.

I think we've got your briefcase. Azt hiszem, megvan a kistáskája.

That's great news! Ez nagyszerű hír!

Yes, it's mine. Thank you so much. Igen, az enyém. Nagyon köszönöm.

2017. május 14., vasárnap

Angol középszintű érettségi szituációk videóval 3. rész- HouseworkHousework

Íme a mai szituáció. Ezúttal a házimunkák témakörből.


Task:

Your mother asks you to help her with some housework. Offer her as much help as you can. Ask her also when you have to help her.


Nézd meg a videót! Kattints a  lenti képre! Mobil telefonon kétszer kell kattintani:)


Szószedet: 

Hello Georgie. What are you doing this afternoon? Szia Georgie. Mit csinálsz ma délután?

I'm not doing anything special. Why?  Semmi különöset. Miért?

Can I ask you a favour?  Kérhetek tőled egy szívességet?

Of course, Mum. What is it?  Természetesen anya. Mi az?

I need some help with the washing-up.  Segítségre van szükségem a mosogatásban.

Do you want me to do the washing-up?  Azt akarod, hogy elmosogassak?

Yes, if that's not too much trouble for you.  Igen, ha ez nem okoz nagy gondot.

All right. Like now?  Rendben. Most csináljam?

As soon as you can. Amint lehet.

O.K. Shall I mop the kitchen floor, too?  O.K. A konyhapadlót is felmossam?

That would be nice, thank you. Az nagyon jó lesz, köszönöm.

Not at all. Nincs mit.

Also, could you give me a hand with one of these bags? És tudnál segíteni az egyik táska cipelésében is?

Right away. Azonnal.

Thank you. One more thing: do you think you could open the garage for me? Köszönöm. Még valami: Ki tudnád nyitni nekem a garázs ajtót?

Of course, Mum. No problem.  Természetesen anya. Semmi gond.


2017. május 13., szombat

Angol középszintű érettségi szituációk videóval 2. rész- Clothing

Clothing


Folytatjuk tegnep indított új sorozatunkat ígéretünkhöz híven. Igyekszünk naponta egy-egy szituációt feldolgozni videóval, szószedettel. A feladatokat angolul fogod látni, de ott lesz a súgó a kétségbe esettek számára is.
A cél az, hogy ne pánikolj! Tanuld meg a szófordulatokat tőlünk, és használd sikerrel a szóbelin!

Task

You and your friend are going to a party, but you have trouble deciding what to wear. Pick up some items from your wardrobe, and discuss with your friend whether they are suitable or not for a party. In the end, reach an agreement.
Nézd meg a videót a  lenti képre kattintva. Teljes képernyőre kinagyítható. Mobil telefonról nézve kétszer kell kattintani a videó elindításához.Szószedet:


All right then. Let's see what we can wear for Judy's party. Rendben. Lássuk csak, hogy mit viselj Judy partiján.

How about this lovely sweather? Mit szólsz ehhez az aranyos pulcsihoz?

You can't be serious! Nem mondod komolyan!

Why? What's wrong with it? 
It's brand new and trendy. Miért? Mi baj vele? Vadonat új és trendi.

Yes, but it's not an ideal wear for 
a party. Why don't you wear a dress instead? Igen, de nem a legmegfelelőbb öltözék egy partira. Miért nem veszel fel valami egyberészest?

But you know I hate dresses. I prefer T-shirts, sweaters, jeans, stuff like that. Tudod, hogy utálom aza egyberészeseket. jobban szeretem a farmert, pólót, pulcsit meg az ilyen cuccokat.

I hate to tell you this but you don't look feminine at all in your clothes. Nem szívesen mondom, de egyáltalán nem nézel ki nőiesen a ruháidban.

All right. I see your point.
 What's your suggestion? Rendben. Értem amit mondasz. Akkor mit javasolsz?Let me see... How about this blue skirt? Lássuk csak... Mit szólsz ehhez a kék szoknyához?

I don't like it because it's too short. Nem tetszik, mert túl rövid.

So what? It's in fashion, you know. És akkor mi van? Ez a divat, tudod.

Besides, I have nothing to match with it: neither a top nor shoes. Azon kívül nincs semmim, ami passzol hozzá. Se egy felső, se egy cipő.

Now you're talking! How do you like these green leggings then? Ez értelmes beszéd! Mit szólsz ehhez a zöld cicanadrághoz?

Well' I'm in two minds about them. I haven't worn them yet. I don't like their colour. Nem tudok dönteni, még sosem hordtam. Nem tetszik a színe.

But they match perfectly with this tight white top. Why don't you give them a chance? After all the proof of the pudding is in the eating. De tökéletesen passzol ehhez a szűk fehér felsőhöz. Miért nem próbálod ki? Végül is, a puding próbája az evés.


All right I give in. You've convinced me. Rendben. Megadom magam. Meggyőztél.

2017. május 12., péntek

Angol középszintű érettségi szituációk videóval-1. rész-Organising a party


Organising a party

Új sorozatot indítunk a mai nappal. Igyekszünk naponta egy-egy szituációt feldolgozni videóval, szószedettel. A feladatokat angolul fogod látni, de ott lesz a súgó a kétségbe esettek számára is.
A cél az, hogy ne pánikolj! Tanuld meg a szófordulatokat tőlünk, és használd sikerrel a szóbelin!

Íme az első szituáció:

Task: 
You and your friend (your teacher) are planning a program for the weekend. In some cases, you like each other's ideas. In other cases, you don't. In the end, you agree to organise a party. Discuss some details about the party. Your teacher begins the conversation.


Nézd meg a videót a  lenti képre kattintva. Teljes képernyőre kinagyítható. Mobil telefonról nézve kétszer kell kattintani a videó elindításához.Szószedet:


What shall we do?  I'm bored.- Mit csináljunk? Unatkozom.

Perhaps we could orgainse a party.-Talán szervezhetnénk egy partit.

That's a great idea.-Ez jó ötlet.

What do you think of  John's  place?-Mit szólsz John lakásához?

Are you kidding? I'd rather not go there.-Viccelsz? Én oda nem mennék.

Why don't we go Ricky's restaurant instead?-Miért nem megyünk Ricky éttermébe akkor?

Over my dead body! All you can eat there is seafood. So no thanks. Csak a holttestemen át! Ott csak tengeri kaját lehet kapni. Szóval nem, köszi.

How about having a beach party? Mit szólsz egy tengerparti bulihoz?

I like the sound of that.-Ez már tetszik.

That's settled then.-Akkor ezt megbeszéltük.

Who shall we invite?-Kit hívjunk meg?

How about Mike? He's got a band called the 'Savages'. They play great music. Mit szólnál Mike-hoz? Van egy bandája, a "Vadak". Nagyon jó zenét játszanak.

All right. Let's give them a try. Rendben. Adjunk nekik egy esélyt.