Healthy eating

 Az egészséges étkezés központi téma nyelvvizsgán és az érettségin is. Mielőtt belevágnánk a feladatokba, nézzétek meg a videót! Ha kell, a magyar feliratot is bekapcsolhatjátok.
A párbeszéd szókincse

How is your day going?

Milyen napod van ma?

these days

mostanában

processed food

feldolgozott élelmiszer

to cut back on sg.

visszafogja valaminek a mennyiségét

I could use …..

Jót tenne nekem....

eating habits

étkezési szokások

to get used to + főnév

megszokik valamit

it can be tough at first

eleinte nehéz lehet

it becomes second nature

természetessé válik

I’ve been thinking about + ige +ing

gondolkodtam azon, hogy…..( vmit teszek)

junk fooj

gyorséttermi étel

to resist + főnév

Ellenáll valaminek

It’s all about moderation.

Csak mértéktartás kérdése.

in smaller amounts

kisebb adagokban/ mennyiségben

to make sure that…..

bebiztosít valamit/ megbizonyosodik valammioről

nutrient

tápanyag

protein

fehérje

fat

zsír

carbohydrate

szénhidrát

complex carbohydrate

összetett szénhidrát

diet

étrend

to do research on + főnév

utánajár valaminek/ kutatást végez egy témában

overwhelming

túláradó, letaglózó, túl sok vmiből, lenyűgöző

It’s all worth in the end.

Végsősoron megéri.

Not at all.

Nem tesz semmit./ Szívesen.

Let me know, if….

Csak szólj, ha…..


Olvasott szövegértés feladat:
Olvasd el a következő szövet, és keresd ki az alábbi kifejezések angol megfelelőit!

Healthy Eating Habits: The Key to a Healthy Lifestyle

A balanced diet and healthy eating habits are crucial to maintaining a healthy lifestyle. They provide the nutrients and energy needed for optimal physical and mental health. It is important to understand the importance of healthy eating and how to achieve it.

First and foremost, a balanced diet should include a variety of foods from all food groups, such as fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats. Eating a variety of foods helps to ensure that the body is receiving all of the essential nutrients it needs to function properly.

Starting the day with a nutritious breakfast is also important. A balanced breakfast sets the tone for the rest of the day and provides the energy needed to stay focused and active. It is essential to control portion sizes to prevent overeating and maintain a healthy weight. Instead of reaching for junk food or sugary snacks, opt for healthier food such as fruit, yogurt, or nuts.

Staying hydrated is also crucial for good health. It is recommended to drink at least 8 glasses of water per day to help keep the body hydrated and functioning properly. Additionally, planning your meals in advance can help ensure that you are making healthy choices and avoiding impulse eating.

Lastly, it is important to limit alcohol intake. Excessive alcohol consumption can be harmful to your health and lead to weight gain. By following these tips and making healthy eating habits a part of your daily routine, you can improve your overall health and well-being.

In conclusion, healthy eating habits are essential for a healthy lifestyle. By including a variety of foods in your diet, eating a balanced breakfast, controlling portion sizes, limiting unhealthy snacks, staying hydrated, planning your meals, and limiting alcohol intake, you can take control of your health and improve your quality of life. Remember, consistency is key, so take small steps towards a healthier lifestyle and stick to them in the long run.


Keresd ki a következő kifejezéseket a szövegből:

Kiegyensúlyozott étrend:

Tápláló reggeli:

Megszabja a nap hátralevő részéhez a hangulatot:

Fizikailag is és szellemileg is aktív marad:

Túlevés:

Az egészségesebb ételt választja:

Hidratált marad:

Érzelmi evés/ evésroham:

Túlzott alcohol fogyasztás

Alkohol bevitel:

Átveszi az irányítást valami felett:

Ragaszkodik valamihez:

Hosszú távon:
Healthy Eating Habits: The Key to a Healthy Lifestyle

A balanced diet and healthy eating habits are crucial to maintaining a healthy lifestyle. They provide the nutrients and energy needed for optimal physical and mental health. It is important to understand the importance of healthy eating and how to achieve it.

First and foremost, a balanced diet should include a variety of foods from all food groups, such as fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats. Eating a variety of foods helps to ensure that the body is receiving all of the essential nutrients it needs to function properly.

Starting the day with a nutritious breakfast is also important. A balanced breakfast sets the tone for the rest of the day and provides the energy needed to stay focused and active. It is essential to control portion sizes to prevent overeating and maintain a healthy weight. Instead of reaching for junk food or sugary snacks, opt for healthier food such as fruit, yogurt, or nuts.

Staying hydrated is also crucial for good health. It is recommended to drink at least 8 glasses of water per day to help keep the body hydrated and functioning properly. Additionally, planning your meals in advance can help ensure that you are making healthy choices and avoiding impulse eating.

Lastly, it is important to limit alcohol intake. Excessive alcohol consumption can be harmful to your health and lead to weight gain. By following these tips and making healthy eating habits a part of your daily routine, you can improve your overall health and well-being.

In conclusion, healthy eating habits are essential for a healthy lifestyle. By including a variety of foods in your diet, eating a balanced breakfast, controlling portion sizes, limiting unhealthy snacks, staying hydrated, planning your meals, and limiting alcohol intake, you can take control of your health and improve your quality of life. Remember, consistency is key, so take small steps towards a healthier lifestyle and stick to them in the long run.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A "have" ragozása és használata

Daily routine-napirend 1.rész

Household chores-Házimunkák