Angol újrakezdőknek-gyorstalpaló ismétlésekGyors nyelvtani emlékeztető újrakezdőknek

Egy két szót az angol nyelvről:

Ha úgy fogjuk fel, mint egy legót, amiben az elemeket kombinálva mondatokat és szövegeket alkothatunk, akkor nem is állunk távol a valóságtól
Az angolban nincs igeragozás (egyetlen kivétel az egyes szám harmadik személyben megjelenő -s rag, de az is csak az egyszerű szemléletű jelenben), főnévragozás, melléknévragozás, ez a magyar nyelvvel szemben igencsak könnyűvé teszi, ha mindkét nyelvet idegennyelvként tanulja valaki.

Ez a kurzus a kezdő szintről indul, de az nem azt jelenti, hogy lassú a tempó. Ahogy Lomb Kató, a nagy nyelvtanuló zseni mondta, a kezdőknek kell a leggyorsabban haladniuk.
Ezért kezdjük a 12 „igeidő” szerkezeti áttekintésével a napot.

Nézzük át a következő táblázatot!
Szemlélet
Jelen
Múlt
Jövő
Egyszerű
I study English every day.


I went to the cinema yesterday.
I think I will go home now.

Minden nap angolt tanulok.
Tegnap moziba mentem.
Azt hiszem, én most haza(fogok menni) megyek.
Folyamatos
I am having lunch now.
I was having lunch when she called me.
I will be wearing a black hat.

Éppen ebédelek.
Éppen ebédeltem, amikor hívott telefonon.
Fekete kalapot fogok viselni. (pl. vak randi megbeszélése)
Befejezett
I have been lucky all my life.
We saw that someone had been here before.
I will have finished this  book by tomorrow.

Egész éltemben szerencsés voltam.
 Láttuk, hogy valaki itt volt korábban.

Holnapra be fogom fejezni ezt a könyvet.
Folyamatos befejezett
I have been studying English for ten years.
When we arrived we saw that he had been having lunch.
This time next year I will have been working here for thirty years.

Tíz éve tanulok angolul.
Amikor megérkeztünk, láttam , hogy épp azelőtt ebédelt.
Jövőre ilyenkor már harminc éve fogok itt dolgozni.
  

Először nézzük meg az egyszerű igeidőkre jellemző közös vonásokat!


Az egyszerű szemlélet szerkezetileg azt jelenti, hogy nem kell a kijelentő módban semmi a képzéshez.

Jelen időben az ige első szótári alakját használjuk, ahogy van. Itt fordul elő az egyetlen rag az angolban, egyes szám 3. személyben az s-rag.

E/1                                                                             E/3

I study English every day.                                          He studies English every day.

Az y végű szavak ie-re váltanak a rag előtt, de ez ne zavarjon senkit.

Múlt időben az ige második szótári alakját használjuk. Itt már egyáltalán nincs ragozás.

I went to the cinema yesterday.


A második szótári alak vagy szabályosan képződik, és ilyenkor csak egy „-ed” kerül az ige végére, vagy rendhagyó, és ekkor a legjobb megoldás az, ha külön megtanuljuk.

Az y végződés itt is „ie”-re vált az „- ed” előtt.: studystdied

A legtöbb szótárban és nyelvtankönyvben szerepel ezen igék listája.
Amennyiben mégis gondot okozna valakinek ezen lista beszerzése, úgy itt egy link, amit érdemes megnézni. Ha ez is problémás, akkor kérem, hogy jelezzétek e-mailben, és küldöm a legfobtosbbakat.


Jövő időben a „will” segédigét használuk, és ezután jön az ige szótári ragozatlan első alakja. Mellesleg a „will” sem ragozható, de azt tekintjük ragozott alaknak.

I think I will go home now.


Ha tisztában vagy az egyszerű jelenben a kérdés és a tagadás képzésével, az alábbi fejezetet átugorhatod:)

Sokan félnek a kérdő ill tagadó mondatoktól az angolban, mert mindig összekeverik, hogy mikor melyik segédige kell, ill. mikor nem kell semmi a mondatokba.

A jelen idővel kezdjük, és példamondatokon át nézzük meg az egyes eseteket.

1. Létige van a mondatban.


Are you free tonight?                                           When are you free tonight?

Ráérsz ma este?                                                     Mikor érsz rá ma este?

Eldöntendő kérdés esetében a létige kerül az első helyre, majd az alany követi.

Kiegészítendő kérdés esetében a kérdőszó majd a létige jön, aztán az alany és a többi mondatrész.

2. A „have got” szerkezet:
Elsősorban a brit angolban a birtoklás kifejezésére szolgál.
pl. : I have got a car.

Kérdéskor a have megelőzi az alanyt.

Have you got a car?

A „got” nem előzi meg az alanyt, de azt nem is ragozzuk.

3. „Have” szerepel a mondatban.
Ilyenkor a hivatalos angol nyelv szabályai szerint egy ragozott segédige, a „do” kerül az alany elé, ezt majd a „have” követi.

Do you have time for me?

4. Egyéb igék: Ilyenkor az dönti el a „do” segédige használatát, hogy melyik mondatrészre kérdezünk rá.

Who loves Mary?                                                  Who does Mary love?

Ki szereti Mary-t?                                                 Kit szeret Mary?

Az alanyra kérdeztünk rá.                                     Más bővítményre (itt: a tárgyra) kérdeztünk rá.

5. Segédigék pl. can, should, need, will használatakor a segédigével kérdezünk.

Can you see the love tonight?

Természetesen a segédigéket egy másik ige követi, de azt nem ragozzuk.

Mellesleg a „valódi” segédigéket sem.

Ha bárkinek további kérdései vannak, személyre szabottan kaphat több információt e- mailben. Ide írhatsz: poweryourcells@gmail.com


Most tekintsük át a befejezett igeidőket!Befejezett jelen: A have ragozott alakjai állnak jelen időben és azt az ige 3. alakja követi.I have been lucky all my life.

A kérdést és a tagadást is a have segítségével oldjuk meg:

Have you ever been  to Tokodaltáró?                                  Where have you been?

Voltál már Tokodaltárón?                                                      Hol voltál?

I have not been there yet. = I haven't been there yet. / have not = haven't/

Még nem jártam ott.

Az ige 3. alakja természetesen a szótári 3. alakot jelenti. Ez minden szabályos igénél „ed” végződést jelent. A rendhagyó igéknél ezt külön meg kell tanulni. :)
Íme itt a listájuk:


Befejezett múlt: Itt is a „have” található meg, de annak az egyszerű múlt ideje, ami a második szótári alakja, a „had”.


We saw that someone had been here before.

Láttuk, hogy valaki itt volt ezelőtt.

A kérdés és a tagadás is ugyanúgy történik, mint az előző esetben, csak a „have” helyett mindig a „had” áll.

A befejezett jövő szintén egyszerűen képezhető, csak a „will” és a „have” kell hozzá, na meg az a bizonyos 3. alak.


I will have finished this  book by tomorrow.
Holnapra be fogom fejezni ezt a könyvet.

A kérdés és a tagadás a „will” ill „won't” alakokkal történik.

Will you have finished this book by tomorrow?      By when will you have finished this book?

Befejezed holnapra ezt a könyvet?                           Mikorra fejezed be ezt a könyvet?

I won't have finished this book by tomorrow.

Holnapra nem fogom ezt a könyvet befejezni.

A folyamatos igeidők szintén egyszerűek:

Folyamatos jelen: létige + ige+ ing! (öltöztesd fel az igéket! Adj rájuk inget!)

I am having lunch now.
Éppen ebédelek.

Kérdezni és tagadni is a létigével kell.

Are you having lunch now?                                       Fejezd be te a mondatot! When are ….....?

I'm not eating now.
Ahogy a befejezett időknél a have került múlt időbe, úgy a folyamatos igeidőknél a létige kerül múlt időbe és kész is van a folyamatos múlt.


I was having lunch when she called me.
Éppen ebédeltem, amikor hívott telefonon.

Természetesen tagadni és kérdezni is a létige múlt idejével fogunk, az előző példa alapján.


A folyamatos jövő is a „will”-el kezdődik, és mivel azt ragozzuk, ezt csak a „be” követheti na meg az „ing”

I will be wearing a black hat.
Fekete kalapot fogok viselni. (pl. vak randi megbeszélése)


Ha azonban „will” van a mondatban, akkor azzal is kérdezünk, ill. tagadunk. Logikus ugye?A folyamatos befejezett alakok egyesítik a befejezett alak have +3. alakját és a létigét + az ing-et
Eredmény: have(ragozva) +been+ige+ing

Vagy               had +been+ige+ing
vagy                will have +been+ige+ing
 


 

Megjegyzések

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A "have" ragozása és használata

Daily routine-napirend 1.rész

Household chores-Házimunkák